Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 5, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd