Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion. Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

  • I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation.
  • Den nya versionen av SmiNet har en omarbetad layout.
  • En nyhet i systemet är att paragrafanmälan kan göras via webbformulär istället för på papper, om man loggar in med SITHS. Möjligheten att göra paragrafanmälan via papper kommer dock att finnas kvar.
    Den vårdenhet som inte kan använda SITHS vänder sig till Smittskydd Örebro.

I nuläget är SmiNet öppet för anmälningar måndag-fredag kl. 08.00-16.30 (förutom 3/9 då det stänger för anmälningar kl. 14.00) Samma tider kommer att gälla initialt i det nya systemet.

Informationen uppdateras på sidan Anmälan till smittskyddsläkare

 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 31, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd