Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

2021 03 30 Region Örebro län inför lokala rekommendationer om munskydd

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller från och med den 1 april till den 12 maj.

Region Örebro län lokala rekommendationer om munskydd

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 30, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd