Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Internationella vaccinationsveckan med fokus på ett långt liv för alla

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-04-26 15:55

Den internationella vaccinationsveckan 24–30 april 2022 sätter ljuset på vaccinernas betydelse för en god och jämlik hälsa under hela livet

Vaccin skyddar mot flera svåra sjukdomar och ger oss på så sätt bättre förutsättningar till ett långt liv.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan stödja samtal med barn i förskoleålder om hälsa, virus, bakterier och vaccinationer.

Internationella vaccinationsveckan 24–30 april 2022, Folkhälsomyndigheten

Filmer

Vi skapar skyddet tillsammans, Folkhälsomyndigheten

Vaccin funkar - Filmer, affischer och bilder om vaccin, Folkhälsomyndigheten

Vaccin funkar – Antal förr och nu, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 27, 2022