Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

2021 07 01 Elektronisk anmälan till Smittskyddsenheten åter i drift – ny webbadress

Den 6 september ersattes SmiNet av en ny systemversion.

Nyheter i det nya systemet;

  • Klinisk anmälan görs via ett webbformulär (inga installationer behövs).
  • SmiNet fungerar på internet och Sjunet.
  • Utvecklat i första hand för dator och rekommenderad webbläsare Google Chrome.
    (Edge fungerar också).
  • Inloggnining sker i första hand med SITHS-kort. BankID och Freja eID+ används inte längre.
  • Paragrafanmälan kan göras via SmiNet (endast SITHS-kort). För övriga finns möjligheten
    att göra anmälan via papper kvar.
  • Den nya versionen har en omarbetad layout.

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 2, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd