Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

2021 05 03 Antigentest för covid-19, screeningsammanhang på arbetsplatser

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 6, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd