Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

2021 05 03 Antigentest för covid-19, screeningsammanhang på arbetsplatser

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 6, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd