Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19. Samtidigt kan det främja hälsa och välbefinnande att träffa sina närstående. Eftersom allt fler inom äldreomsorgen nu är vaccinerade mot covid-19 har Folkhälsomyndigheten publicerat nya rekommendationer vid besök i särskilt boende för äldre.

Eftersom vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder.

Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför behöver många åtgärder kvarstå så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

För mer information se Smittskydd Örebros hemsida

samt även Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 5, 2021

Read more about Nyheter inom Smittskydd