Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Lagar, förordningar, föreskrifter - covid 19

Med den tillfälliga covid-19 lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Pandemilagen är giltig från 10 januari 2021 tom utgången av januari 2022.

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Med stöd av den tillfälliga pandemilagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning som kallas begränsningsförordningen.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 SFS 2021:8. I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till pandemilagen

Giltig from 10 januari 2021

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag (2020:526) i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fortsatt giltighet av lagen 2020:526. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen.

Lagen gäller tom utgången av januari 2022

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 1, 2021