Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Med den tillfälliga covid-19 lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Pandemilagen är giltig från 10 januari 2021 tom utgången av januari 2022.

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Med stöd av den tillfälliga pandemilagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning som kallas begränsningsförordningen vilket innebär att rättsliga bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 SFS 2021:8. I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till pandemilagen

Giltig from 10 januari 2021 tom 29 september 2021.

Med stöd av begränsningsförordningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram mer detaljerade föreskrifter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här finns kompletterande bestämmelser om gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i pandemilagen.

Giltig fr o m 10 januari 2021.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 HSLF-FS 2020:12, Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Giltig t o m den 29 september 2021 och tas sedan bort.

 

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag (2020:526) i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fortsatt giltighet av lagen 2020:526. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen.

Lagen gäller tom utgången av januari 2022.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 

Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige. Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Förordningen är giltigt tom den 31 oktober 2021.

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige, Regeringskansliet

Rekommendationer för resenärer som reser in i Sverige från utlandet

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 2, 2021