Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Lagar, förordningar, föreskrifter - covid 19

Covid-19 har omklassificerats från att vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till att vara en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom i vissa miljöer. Pandemilagen och den tillfälliga lagen gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla den 31 mars 2022.

Ändring av klassificering av covid-19 i smittskyddslagen - Regeringen.se

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 24, 2022