Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till verksamheter om covid-19

Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig eller samhällsfarlig

Från och med den 1 april har covid-19 omklassificerats från att vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till att vara en anmälningspliktig och, i vissa miljöer inom vård och omsorg, smittspårningspliktig sjukdom. Inga generella rekommendationer om testning eller smittspårning kvarstår för övriga i samhället.

Omklassificeringen har möjliggjorts framför allt genom hög vaccinationstäckning, vilket gör att risken för allvarliga konsekvenser av sjukdomen i samhället nu är lägre. Det är därför fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Verksamheter

Sedan den 9 februari finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för restauranger, handelsplatser, marknader och mässor eller för den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten, exempelvis gym- eller sportanläggningar, badanläggningar, museum, nöjesparker eller liknande anläggning.

Arbetsplatser

Sedan den 9 februari finns inga allmänna råd till arbetsgivare. Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Vid sjukdom

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med  symtom som kan vara covid-19.

Rekommendationer till ovaccinerade

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Information till verksamheter om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Det är e-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis. Mer information om hur du skaffar vaccinationsbevis och svar på vanliga frågor kring vaccinationsbevis/covidbevis hittar du på e-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis - eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se).

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 1, 2022