Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till idrott, kultur, fritid, restaurang och annan verksamhet

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin.

Den 1 juli sker ytterligare anpassningar av åtgärder mot spridning av covid-19. Då det gäller idrotts- och fritidsverksamhet tas de allmänna råd som riktat sig specifikt till dessa verksamheter bort. Alla individer och verksamheter har dock ett fortsatt ansvar att motverka smittspridning.

Kvarvarande allmänna råd och rekommendationer gäller i samband med idrott och motion, precis som vid andra aktiviteter. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla avstånd och att helst idrotta och motionera utomhus. I möjligaste mån bör aktiviteten ske i mindre grupper som inte blandas.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Från den 1 juli avråder inte längre Folkhälsomyndigheten från att ordna eller delta i lägerverksamhet och cuper. Läger och cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Läger och cuper , Folkhälsomyndigheten

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen [2020:526] trädde i kraft 1 juli 2020.

Ansvar

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att;

  1. serveringsställets lokaler, och tillhörande områden utomhus, som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
  2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras,
  3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras

I anslutning till lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2020:37] om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

 

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 20, 2021