Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till verksamheter om covid-19

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Flera åtgärder mot covid-19 förstärks eller tillkommer i januari.

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Exempel på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är teaterföreställningar, bio, konserter, sammankomster för religionsutövning, tävlingar och uppvisningar i sport mm.

Du som anordnar en offentlig tillställning eller allmän sammankomst förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller för ditt evenemang.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hemsida

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Polismyndighetens hemsida 

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Polismyndigheten (polisen.se)

Fritidsaktiviteter, kultur och fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Med hjälp av förebyggande smittskyddsåtgärder kan många av barns och ungas fritidsaktiviteter även fortsatt bedrivas.

Av de nya allmänna råden som gäller från 23 december 2021 framgår däremot att det inte är lämpligt med cuper, läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många deltagare som annars inte träffas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga - Folkhälsomyndigheten

 

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med många deltagare som normalt inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Dessa råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig.

För platser för kultur- och fritidsverksamheter (gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar som är öppna för allmänheten) finns föreskrifter som bland annat innefattar att maximalt antal besökare måste beräknas utifrån krav på 10 kvm/person inomhus.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter om åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För handelsplatser, marknader och mässor har Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd.

Bestämmelserna gäller från den 12 januari 2022.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information till handelsplatser, marknader och mässor, 12 januari 2022 —  Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Från 12 januari träder nya föreskrifter i kraft som bland annat innebär att serveringsställen ska stänga klockan 23.00. Storleken på sällskap får uppgå till högst 8 personer.

De allmänna råden till serveringsställen om att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd kvarstår. Föreskrifterna kvarstår också om att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets hemsidor;

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen - Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten)

Coronapandemin - frågor och svar (Livsmedelsverket)

Informationsblad för stöd till dig om en person med covid-19 varit i din verksamhet under smittsam period kan du i egenskap av chef, ledare inom sport, kultur eller andra gruppaktiviteter i samhället behöva hjälpa till med smittspårningen och förmedla information till berörda.

Informationsblad till chefer utanför vården, ledare inom sport, kultur och andra gruppaktiviteter i samhället med flera vid fall av covid-19

Information till arbetsgivare

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan kommer att uppdateras vecka 4

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Det är e-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis. Mer information om hur du skaffar vaccinationsbevis och svar på vanliga frågor kring vaccinationsbevis/covidbevis hittar du på e-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis - eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se).

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 12, 2022