Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till dig som privatperson

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19

Mer information om när du ska stanna hemma och om vilka som rekommenderas testning vid symtom hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk - 1177.se

 

Testning för covid-19 rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Följande grupper rekommenderas testning vid symtom på covid-19, även milda symtom:

  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.
  • Personal och patienter inom hälso- och sjukvård.
  • Personal och omsorgstagare inom omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 (såsom SÄBO, hemtjänst, dagverksamheter och LSS-verksamheter)

Personal inom hälso- och sjukvård och omsorg som haft bekräftad covid-19 någon gång de senaste 3 månaderna behöver inte testa sig för covid-19 vid symtom, men ska stanna hemma när de är sjuka.

Testning för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Lämna prov för covid-19 - 1177.se

Det är e-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis. Mer information om hur du skaffar vaccinationsbevis och svar på vanliga frågor kring vaccinationsbevis/covidbevis hittar du på e-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis - eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se).

Det finns flera olika sorters prov för covid-19. PCR-prov är mycket känsliga och hittar små mängder virus. Antigentester är mindre känsliga än PCR-prov, vilket innebär att det behövs större mängder virus i luftvägarna för att ett antigentest ska bli positivt. Antigentester kallas ibland för snabbtester. Det finns antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv.

Om du har symtom och har tagit ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om testet visar att du har covid-19 eller inte. Ett negativt resultat från ett självtest utesluter inte att du har covid-19.

Om är symtomfri personal inom vård och omsorg som screenas med självtest ska du vid positivt test stanna hemma och ta uppföljande PCR-prov.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, August 11, 2022