Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Rekommendationer för resenärer som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte.

Testning bör ske så snart som möjligt efter inresa, helst samma dag.

Efter inresa från länder utanför Norden är det även viktigt att vara försiktig i sitt umgänge. Undvik till exempel att träffa personer som ingår i en riskgrupp.

Rekommendationerna skiljer sig bland annat åt beroende på om du är vaccinerad eller ej

Det är därför viktigt att du tar reda på vad som gäller för just dig när du kommer hem från en utlandsresa. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida i länken nedan. Eftersom rekommendationerna kan komma att ändras behöver du hålla dig uppdaterad.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 19, 2021