Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

image alt text

Affischer, informationsblad, foldrar

Affischer för mottagningar, avdelningar och offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk.

image alt text

Covid-19 - för vårdgivare och personal

Covid-19, information till vårdgivare och personal.

image alt text

Covid-19 - för invånare

Coronaviruset / covid-19, för dig som invånare i Örebro län.