Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Affischer, informationsblad, foldrar

Affischer för mottagningar, avdelningar och offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk.

Covid-19 - för vårdgivare och personal

Covid-19, information till vårdgivare och personal.

Covid-19 - för invånare

Coronaviruset / covid-19, för dig som invånare i Örebro län.