Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Förändrade coronaregler från och med 1 oktober

Från och med 1 oktober upphör många tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning till riskgrupper. 

Se vidare Försäkringskassans hemsida

Lagändring gällande 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen

Lagändringen som trädde i kraft den 15 mars 2021 innebära lägre beviskrav och därmed ökade möjligheter för en individ att fortsatt få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare efter den 180:e dagen i sjukfallet, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365 för dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Information på Försäkringskassan

Pressmeddelande från Socialdepartementet

 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 12, 2021