Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Utbildning om covid-19

Vårdhygien tar tagit fram filmer för att du som vårdgivare enkelt ska kunna tillgodogöra dig information om covid-19 och känna dig trygg i ditt arbete.

Du som chef kan med fördel visa filmerna vid introduktion av nyanställda eller vid APT, så att du och dina medarbetare tillsammans kan resonera och bolla eventuella funderingar efteråt.

Film: Skyddsutrustning när du vårdar patient med covid-19 (3 min)

Vilken typ av skyddsutrustning du behöver när du vårdar en patient med covid-19 samt hur du ska ta på och av dig skyddsutrustningen.

Film: vanliga frågor och svar (totalt 4 minuter)

Hygiensjuksköterska Catherine Binett Österlund och hygienläkare Johanna Furberg från Vårdhygien svarar på vanliga frågor.

Inspelad utbildning

Filmen nedan är ett inspelat utbildningstillfälle som Vårdhygien genomförde i december 2020 för medarbetare inom kommunal vård och omsorg. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 26, 2021