Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Statistiken visar totalt antal inneliggande patienter uppdelat på vårdavdelning och intensivvård. Statistiken i diagrammet nedan visar beläggningen klockan 06.00 föregående dygn.

Siffrorna ovanför diagrammet visar det totala antalet vårdade patienter sedan pandemins start.

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Did the content help you?