Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Statistiken visar antal fall av covid-19 (laboratoriebekräftade) per vecka. Statistiken baseras på Örebro läns invånare (personer från andra län exkluderade).

Grafen ändrades den 15 december 2020 och visar numera svarsdatum för provet. Tidigare visades provtagningsdatumet

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Did the content help you?