Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Siffrorna ovanför diagrammet visar ackumulerat antal vaccinerade av dos 1, dos 2 och dos 3.

Statistiken avser Örebro län. Personer som vaccinerats i andra regioner ingår inte i denna statistik, för komplett statistik se Statistik för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Statistiken uppdateras dagligen, men en viss eftersläpning förekommer och därmed kan siffrorna ändras även bakåt i tiden.

Did the content help you?