Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Statistiken visar dagligt antal analyserade prover för covid-19 (SARS-Cov-2 RNA) och antal positiva provsvar av covid-19. Siffran ovanför diagrammet visar det totala antalet analyserade prover för covid-19, sedan pandemins början. Grafen ändrades den 15 december 2020 och visar numera svarsdatum för provet. Tidigare visades provtagningsdatumet.

Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade).

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Did the content help you?