Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Non-compaction (patient 4:2, SAX)

(Cardiomyopathy)

Last updated: Thursday, July 2, 2015