Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vegetations mitral valve (patient 7:6, 4CH CD TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Thursday, July 2, 2015