Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vegetations mitral valve (patient 7:3, MV)

(Thrombosis, tumor, vegetation)


Thrombosis, tumor, vegetation, pat nr 7:3 (vegetation mitral valve)
Click on the image to view larger version!

Last updated: Thursday, July 2, 2015