Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Lipomatosis hypertrophy (patient 12:1, TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Friday, April 15, 2016

Read more about Lipomatosis hypertrophy (patient 12)