Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Atrial myxoma (patient 13:1, TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Tuesday, May 3, 2016