Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Apical thromb (patient 10:1, 4CH)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Thursday, July 9, 2015