Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

VSD (patient 3:2, 4CH)

(Myocardial infarction-complikation)

Last updated: Thursday, July 2, 2015