Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Large ventricular septal defect (patient 2:4, VSD)

(ASD el. PFO, VSD, ductus)


ASD el PFO, VSD, ductus, patient 2:4 - Large ventricular septal defect
Click on the image to view larger version!

Last updated: Thursday, July 9, 2015