Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Large ventricular septal defect (patient 2:1, 4CH)

(ASD el. PFO, VSD, ductus)

Last updated: Thursday, July 9, 2015