Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Se även avgiftshandboken för fler detaljer om patientavgifter i Region Örebro län.

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 13, 2022