Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning, ej konvention

Registrering i Infomedix

Besöksregistrering öppenvård:

Registrering inneliggande:

Registrering av patientdata:

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta en kopia på giltigt pass samt S2-intyg.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har inte rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebros prislista för utomlänsvård.
Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta en kopia på S2-intyget.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har inte rätt till planerad vård.
 • Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebros prislista för utomlänsvård.
Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort - som bedöms som nödvändig

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress

Abort - patientens egna val

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning - akut

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning - planerad

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda ytterligare vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Denna information är under uppbyggnad. Ring supporten för patientavgifter om du har några frågor.

 • Patienten har inte rätt till barnhälsovård. Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.
 • Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning, ej konvention

 • Patienten har rätt till barnhälsovård.
 • Patienten betalar ingen avgift.
Instruktion till kassan
 • Ta en kopia på S2-intyget.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

 • Patienten har inte rätt till barnhälsovård.
 • Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.
Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlandssvensk fullpris

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 14, 2022

Read more about Länder