Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

För patienter från Turkiet finns en särskild regel som innebär att Region Örebro län kan få ersättning från Försäkringskassan om en person från Turkiet visar ett förhandstillstånd, betalningsförbindelse, för planerad vård i Sverige.

Region Örebro län ska då skicka en kopia av förhandstillståndet och en vårdräkning till Försäkringskassan (NAVI Visby), som därefter ersätter Region Örebro län för vårdkostnaderna.

I övrigt gäller samma regler för patienter från Turkiet som för övriga länder utanför EU (se nedan).

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning. (se länk – omedelbar vård)

Patienterna får också erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad ska patienten betala för vården?

Patienterna ska betala vårdens verkliga kostnad (se länk – vårdens verkliga kostnad). För omedelbar vård (se länk – omedelbar vård) kan vi inte kräva förskottsbetalning, men för övrig vård kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 9, 2020

Read more about Länder