Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning. (se länk – omedelbar vård)

Patienterna får också erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad ska patienten betala för vården?

För patienter från Israel finns en särskild regel som ger dem rätt att för förlossningsvård betala samma avgift som svenska patienter gör.

För övrig vård ska patienten betala vårdens verkliga kostnad (se länk – vårdens verkliga kostnad).

För omedelbar vård (se länk – omedelbar vård) kan vi inte kräva förskottsbetalning, men för övrig vård kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?

Region Örebro län får ersättning från Försäkringskassan (NAVI Visby) när förlossningsvård ges till patienter från Israel. Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning tillsammans med en kopia av patientens ID-handlingar, som är pass eller försäkringsintyg. Räkningen ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 8, 2020

Read more about Länder