Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning.

Patienterna får också erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad ska patienten betala för vården?

För patienter från Algeriet finns en särskild regel som innebär att de får omedelbar vård till samma pris som svenskar om de visar pass. För omedelbar vård (se länk – omedelbar vård) kan vi inte kräva förskottsbetalning.

För övrig vård ska patienter från Algeriet betala vårdens verkliga kostnad (se länk – vårdens verkliga kostnad). För den vården kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om patienten inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?

Region Örebro län får ersättning från Försäkringskassan (NAVI Visby) när nödvändig vård ges till patienter från Australien. Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning tillsammans med en kopia av patientens ID-handlingar, som är pass eller försäkringsintyg. Räkningen ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 22, 2020

Read more about Länder