Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Subventionerade läkemedel

Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns.

Nedanstående dokument vänder sig till apotek och beskriver vilka subventioner som omfattas samt hur dessa faktureras Region Örebro län.

Contacts

Erik Svantesson

Läkemedelscontroller, Läkemedelscentrum

Did the content help you?

Last updated: Saturday, January 16, 2021