Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vårdenhet hud, plastik och öron, Universitetssjukhuset Örebro

Vårdenhet hud, plastik och öron är en fristående enhet som vårdar inneliggande patienter från plastik- och käkkirurgiska kliniken och från öron,- näs- och halskliniken.

De patienter som vårdas på avdelningen har varierande diagnoser inom områdena plastik, käk och öron. Det medicinska ansvaret för patienterna har respektive klinik.

Vid vårdenheten vårdas patienter som behöver vård ett dygn eller mer.

Hos oss arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har också ett bra samarbete med kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Verksamhetschef vårdenhet hud, plastik, öron

Gun Petersson

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Verksamhetschef plastik- och käkkirurgiska kliniken

Payam Ceghafi

AKA-handledare

Anna Brynmark

Sjuksköterska

Vårdenhet hud, plastik och öron vårdar patienter från käk- och plastikkirurgiska kliniken och öron- näs- halskliniken. På deras kliniksidor finns information om vårdutbud som finns för utomlänspatienter.

Plastik- och käkkirurgiska kliniken

Öron- näs- halskliniken

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021