Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Barn och unga som närstående

När en förälder eller ett syskon blir svårt sjuk så påverkar det hela familjen. Här får du råd om hur du kan bemöta barn och unga närstående.

Illustration som visar barn i olika åldrar

Sjukdom och olycka påverkar hela familjen, både känslomässigt och praktiskt. Barn har resurser att klara mycket. De har ofta en förmåga att acceptera situationen som den är. Om vi låter barnen vara delaktiga i det som sker under sjukdomstiden underlättar vi för dem att hantera situationen.

Informationsmaterial

Här finns broschyrer och länkar som du kan dela ut när du möter barn och unga som närstående. Det finns också broschyrer som är riktade till vuxna som möter barn och unga närstående.

Contacts

Johanna Joneklav

kurator

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 20, 2020