Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Smärtlindring och sedering - lustgassedering inom tandvård

Folktandvården Region Örebro län och Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet erbjuder utbildning i lustgassedering om 7,5 högskolepoäng.

Om utbildningen

Under hösten 2021 ger Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper en kurs i generell sedering med tonvikt på lustgassedering i tandvården. Kursen ges i samarbete med Region Örebro län, Centrum för specialisttandvård. Uppdragsgivare är Folktandvården Region Örebro län.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling, samt tillämpa sederingsteknik som främjar låg yrkesmässig exponering av lustgas. Kursdeltagarna kommer även att kunna praktisera hjärt- och lungräddning på såväl vuxna som ungdomar och barn. Kursen vänder sig till tandläkare. 

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Andning och cirkulation.
  • Smärtfysiologi och patientpsykologi.
  • Generell anestesi
  • Preoperativ bedömning och smärtlindring - komplikationer.
  • Tandbehandling under lustgassedering.
  • Lustgasens farmakologi, indikationer och kontraindikationer.
  • Bensodiazepinernas användning vid tandvård.

Kursen inleds med en självstudieperiod och det teoretiska kursavsnittet avslutas med en tentamen. Därefter ska kursdeltagaren auskultera vid anestesiavdeling samt ha handledd klinisk tjnstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Utbildningsform

Föreläsningar, seminarier, självstudier, auskultation samt klinisk tjänstgöring

Aktuell kurslitteratur

Höstterminen 2021:

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001)
Anestesigaser. AFS 2001:07

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001)
Gasflaskor. AFS 2001:04.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2007)
Hygieniska gränsvärden. AFS 2007:02

Bodelsson, Mikael
Anestesiologi
Lund: Studentlitteratur

Morris, Clark & Brunick, Ann
Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation
St. Louis, Mo.: Mosby

Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan.

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Schemalagda föreläsningar

27 september - 1 oktober, 2021

Avgift

14 500 kr exklusive moms (fika och lunch ingår i kursavgiften)

Anmälan och information

Anmälan och mer information: www.oru.se/sedering

Sista anmälningsdag: 2021-08-08

Antalet platser är begränsat. 

Särskild behörighet: Tandläkarexamen

Utbildningen ges vid City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro.

image.png

Contacts

Annika Gustafsson

Verksamhetschef Folktandvårdens specialisttandvård pedodonti

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 12, 2021