Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Tobaksavvänjning grundkurs

Grundkursen i tobaksavvänjning ger kunskaper i att möta och hjälpa personer som vill sluta röka och snusa.

Wed 03 Nov - Thu 04 Nov 2021
08:30 - 16:30
Fri 08 Oct 2021
Universitetssjukhuset Örebro, F-huset konferensrum Berguven

Kursinnehåll

Kursen genomförs under två dagar och innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen är även lämplig för dig som kommer ha enklare samtal om tobak.  

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, hälsoutvecklare, pedagoger och övriga intresserade.

Grundkrav

Egen nikotinfrihet.

Kursprogram

Anmälan

Anmälan är bindande.

Begränsat antal platser, max 16 deltagare. Deltagare från länet prioriteras.
Din anmälan placeras på väntelista. Efter anmälningstidens slut får du besked om plats.

Kontakt

Jesper Hellberg

Rehab/hälsoutvecklare