Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Tobaksavvänjning diplomeringsutbildning

Efter genomgången grundkurs i tobaksavvänjning kan du bli diplomerad tobaksavvänjare.

Wed 15 Dec - Thu 17 Feb 2022
00:00 - 00:00
Fri 29 Oct 2021

För att bli diplomerad tobaksavvänjare krävs: 

Genomförd grundkurs och erfarenhet av tobaksavvänjningssamtal.

Egen nikotinfrihet.

Kontakt

Jesper Hellberg

Rehab/hälsoutvecklare