Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Startseminarium

Syftet är att erbjuda ST-läkare och deras handledare ett tillfälle att få den kunskap, de insikter och den inspiration som krävs för att kunna upprätta en utbildningsplan för ST-läkarens specialiseringstjänstgöring.

Tue 08 Feb - Wed 09 Feb 2022
08:30 - 15:15
Loka Brunn