Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

ST-kurs: Huvud- och halstumörer - utredning, behandling och uppföljning 2022

En intensivkurs på 5 dagar, från måndag 9.00 till fredag 12.00, för ST läkare och övriga läkare verksamma inom öron-, näs- och halsspecialiteten och onkologi. Genomförs vecka 46.

Mon 14 Nov - Fri 18 Nov 2022
09:00 - 12:00
Add to my calendar

Anmälan

Jag är

Denna kurs avser att täcka behovet av vidareutbildning inom huvud- och halsonkologi för blivande ÖNH-läkare och onkologer med minst 2 års erfarenhet därefter färdiga specialister inom ÖNH, onkologi, plastikkirurgi och käkkirurgi.

Företräde för de som har kortast tid kvar till specialistexamen. 

Deltagarna får en ökad förståelse för utredning och behandling av tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet och ska därmed kunna inleda en adekvat utredning av en misstänkt tumör.

Ökad kunskap i cancerutveckling, epidemiologi, utredning, kirurgisk behandling och rekonstruktioner samt radioterapi, brachyterapi, fotokemi och elektrokemoterapi, medicinsk tumörbehandling och uppföljning samt information till patienten.

Utbildningsanordnare

Centrum för huvud- och halsonkologi, USÖ (regionorebrolan.se)