Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Panoramaröntgen - Behörighetsgrundande kurs

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomgången utbildning ska ha tillräcklig kompetens när det gäller strålskydd, handhavande och diagnostik för att kunna inneha den radiologiska ledningsfunktionen vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Tue 02 Apr - Fri 05 Apr 2024
08:00 - 15:00
Mon 18 Mar 2024
Folktandvårdens specialisttandvård. Klostergatan 26 i Örebro.
Add to my calendar

Målgrupp

ST-tandläkare inom sin specialistutbildning samt tandläkare i Region Örebro län.

Läs mer och anmäl dig

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen.

Panoramaröntgen - Behörighetsgrundande kurs