Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

AT-seminarium Palliativ vård

Ett endagsseminarium kring palliativ vård, vård i livets slutskede och kring smärtbehandling. Detta seminarium kan klart rekommenderas för dig som önskar att få en djupare insikt i vad det innebär att arbeta med patienter som har en livshotande sjukdom, med kort förväntad överlevnad, och där fokus bör vara på symtomlindring.

Wed 09 Nov 2022
08:30 - 16:30
Wed 26 Oct 2022
Bohmanssonsalen, B-huset USÖ