Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Fullbokad! Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön

Arbets- och miljömedicin i Örebro kommer under 2023 att anordna en kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser).

Mon 17 Apr - Wed 19 Apr 2023
08:00 - 17:00
Universitetssjukhuset Örebro, huvudentrén, konferensrum Sottern, M-huset.
Add to my calendar

Kursen är uppdelad i tre steg:

Steg 1

17 – 19 april 2023. Tre utbildningsdagar i Örebro, teoretiska pass varvas med
praktiska övningar. Klicka här för att se en karta som visar vägen till utbildningslokalen. 

Steg 2

Eget arbete – du ska genomföra en exponeringsmätning och skriva en rapport. För detta kursmoment får du handledning av en coach. Dessutom ska några hemuppgifter lösas.

Steg 3

4 - 5 september 2023. Redovisning av exponeringsmätningarna. Varje kursdeltagare ska, förutom att redovisa sitt arbete, också opponera på en annan kursdeltagares arbete. Denna kursdel kommer att hållas digitalt.

Syfte/målsättning:

Att ge fördjupade kunskaper om mätstrategi, om olika mätmetoder inom områdena vibrationer, buller och partiklar/gaser, om hur man sammanställer en korrekt mätrapport och hur resultaten kommuniceras.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult. Vi kommer att anta 20 personer till kursen.

Tid

  • Kursdel I, teori och praktik: 3 heldagar
  • Kursdel II, egen mätning och rapportskrivning: cirka 5 heldagar
  • Kursdel III, redovisning av mätning: 2 halvdagar

Kursavgift

13 000 kronor exklusive moms. I avgiften ingår dokumentation, samt lunch och kaffe vid de moment då vi träffas på plats.

Krav för godkänt

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande på samtliga kursavsnitt, godkänd rapport för exponeringsmätningen samt godkända hemuppgifter.

Frågor

Har du frågor, kontakta kursansvarig yrkeshygieniker Lena Andersson.