Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Livsavgörande samverkan - suicidprevention

En nationell digital konferens på Suicidpreventiva dagen. Konferensen som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet, Region Stockholm och Socialstyrelsen, sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus: med gemensamma krafter kan vi rädda liv!