Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ledarskap och genus 25-26 april 2024

Ett tvådagarsseminarium i interaktiv form som om berör ledarskapsfrågor och genus. Seminariet kräver aktivt deltagande i både smågrupper och storgrupp. Du förväntas bidra med egna exempel och frågeställningar kring ledarskap/chefskap.

Thu 25 Apr - Fri 26 Apr 2024
08:15 - 16:30
Add to my calendar

Läs mer om utbildningen

För anmälan gå till Utbildningsportalen (PingPong)