Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

AT-seminarium Ledarskap och genus

Ett tvådagarsseminarium i interaktiv form som om berör ledarskapsfrågor och genus. Seminariet kräver aktivt deltagande i både smågrupper och storgrupp. Du förväntas bidra med egna exempel och frågeställningar kring ledarskap/chefskap.

Wed 19 Oct - Thu 20 Oct 2022
08:15 - 16:30
Wed 05 Oct 2022
City konferenscentrum, Klostergatan 23, Örebro