Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Instruktörsutbildning för AT-läkare

Som AT-läkare blir du inte formellt ansvarig handledare åt studenter, men kommer ofta hamna i situationer där du ändå kommer att handleda dem. Syftet med detta seminarium är att ge en introduktion till handledning och också ge möjlighet till reflektion och diskussion, för att bli mer bekväm i handledningssituationen.

Sista datum för anmälan: 26 november 2021

Mer information om Instruktörsutbildning för AT-läkare