Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Inomhusmiljö - spridning av agens och riskbedömningar

Vi vistas stor del av vår tid inomhus så inomhusmiljön är betydelsefull för många. Konferensen fokuserar på hur olika ämnen sprids i inomhusmiljön, bedömning av risker och hur innemiljön kan förbättras.

Tue 26 Oct 2021
08:30 - 14:30
Fri 22 Oct 2021
Digitalt via Zoom

Anmälan

Prenumerera på nyhetsbrev
[Missing text '/views/eventpage/index/addToCalendar' for 'English']

Program

08.30-09.50
 • Introduktion
  Niklas Ricklund, yrkeshygieniker och Anita Gidlöf-Gunnarsson, beteendevetare, Arbets- och miljömedicin (AMM) Örebro
 • Analys av allergener
  Susanne Victor, biolog, AMM Uppsala
 • Covid 19 och inomhusmiljö
  Malin Alsved, postdoktor ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Universitet
09.50-10.10 Rast 
10.10-12.00
 • Boverkets arbete med inomhusmiljö och tillsyn av ventilation
  Jonas Edahl, ventilation och Christer Idström, hälsofrågor, Boverket
 • Täta byggnader, uppdatering från avhandling
  Jessika Hagberg, verksamhetschef, AMM Örebro
 • Att få bättre inneklimat i en byggnad med minskad energiförbrukning
  Amir Sattari, universitetslektor, Örebro Universitet
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30
 • Hantering och bedömning av fuktskador i praktiken
  Olof Mundt-Petersen, konsult, Polygon AK Solna
 • Blänkare från AMM Örebro
  • Klimatförändringar och inomhusmiljö – Mikael Palmér, ST-läkare
  • Äldreboende och värme – Mikael Palmér
  • Barns exponering för kemikalier – Ylva Sjöström, doktorand
  • Miljökänslighet – Patrik Hennings, psykolog
 • Information om enkäter, revideringsarbetet och resultat från ifylld enkät
  Niklas Ricklund och Anita Gidlöf-Gunnarsson

 

Kostnad

Kostnadsfritt.

Målgrupp

Företagshälsovård, kommun och länsstyrelser med inomhusmiljöintresse.

Sista anmälningsdag

Den 22 oktober 2021. Antalet deltagare är begränsat.

Kontakt

Lena Andersson

Yrkeshygieniker

Praktiska frågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör