Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Arbets- och miljömedicinskt höstmöte 2022

Föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) inbjuder till det årliga Höstmötet. Mötet kommer liksom förra året ske digitalt, med start på eftermiddagen den 29 november mellan kl. 13:00 och 16:30 och fortsätter under förmiddagen den 30 november mellan kl. 08:30 och 12:00.

Tue 29 Nov - Wed 30 Nov 2022
13:00 - 12:00
Fri 18 Nov 2022
Digitalt

Klicka här för att ansluta till Teams-mötet

 

Dag 1 Eftermiddag 29/11 kl 13:00 – 16:30

13:00 Välkomna Anna-Carin Olin, Ordförande ARM

13:05 Vibrationer och Handintensivt arbete. Moderator: Gunilla Käller. Chatansvarig: Eva Dock. Det är 100 år sedan som läkaren Alice Hamilton såg sambandet mellan vibrationer och handskador. Vad sker idag för att minska denna typ av skador?

13:05 – 13:20 Doktorandpresentation. Bedöms kvinnor och män som utför samma handrepetitiva arbetsmoment lika med Hand Activity Threshold Limit Value® (TLV). Gunilla Dahlgren, AMM Umeå.

13:20 – 13:35 Fritidsvibrationer HAV från motionscykling. Nicklas Ricklund, AMM Örebro.

13:35– 13:50 Doktorandpresentation: Faktorer som kan påverka användningen av lågvibrerande maskiner. Karin Fisk, AMM Syd.

13:50 – 14:20 Vibrationer- Arbetsmiljöarbete tidigt i produktionsprocessen.
Per Ersson och Kerstin Wentz, AMM Göteborg.

14:20 Kaffe med socialt fika, 25 minuter

14.45 Session 2. Psykosocial arbetsmiljö – Del 1. Moderator: Antonia Jacobaeus. Chat: A-C Olin. Vi hade stora förhoppningar på bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal när OSA föreskriften kom 2015, men hur har det gått?

14:45 – 15:15 Samarbete mellan kund och företagshälsovård - Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete. Lisa Smith KS och Sofia Pålsson, Hälsoprofilinstitutet, Uppsala.

15:15 – 15:30 Doktorandpresentation. Teamsamverkan inom FHV – hur upplevs den av professionerna? Anna-Karin Mouazzen, Institutionen för Hälsovetenskaper i Örebro.

15:30 – 15:45 Mobbning på jobbet. Michael Rosander, Linköpings Universitet

Bensträckare

15.55 – 16:10 Samband mellan risk för utmattningssyndrom och obalans mellan krav och belöning bland läkare i Sverige. Filip Christiansen, doktorand CAMM.

16:10 - 16:25 Stressjuka sjukvårdare och arbetsmiljö. Riktlinjer behövs. Alexander Wilzcek, psykiater och stressforskare KI.

16:25 Avrundning Antonia Jaccobeus

 

Dag 2 Förmiddag 30/11 kl 8:30 – 12:00

08:30 – 10:00 Session 3. Samskapande forskning - “participatory research”
Moderator: Anna-Carin Olin. Chatansvarig: Antonia Jacobeus. Samskapande forskning - nya metoder för bättre fokus och större genomslag?

8:30-8:45 Introduktion till samskapande forskningsmetoder, Anders Pousette, Psykologiska Institutionen Göteborg Universitet.

8:45 -9:30 Integrated preventive and health-promoting approaches at the work-place. Preliminary results and experiences. Ole Sten Mortensen, prof Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbaek, Danmark.

9:30-10:00 Hälsobygget – forskarstött förändringsarbete i byggbranschen
Anders Pousette. Psykologiska Institutionen Göteborg Universitet.

10:00 – 10:30 Kaffe och social aktivitet

10:30-12:00 Session 4. Miljömedicin – Moderator: Eva Dock. Chatansvarig: Gunilla Käller. Vad är nytt inom miljömedicinen?

10:30-11.15 Miljöscapis. Luftföroreningar, buller, grönska, socioekonomi och metaller i en befolkningsbaserad kohort Leo Stockfelt, Peter Molnar, Mikael Ögren, Karl Kilbo Edlund, Florencia Harari, AMM Göteborg.

11:15 Exponering för PFAS – aktuellt kunskapsläge och trängande kunskapsluckor. Kristina Jakobsson, AMM Göteborg.

11:30-11:45 Characterizing early-life PFAS exposures Christel Nielsen, Arbets- och miljömedicin i Lund.

11: 45- 12:00 Doktorandpresentation. PFAS och svar på vaccinationer
Axel Andersson från Göteborg.

12:00 Avslut och Utvärdering.

Mötet är kostnadsfritt men alla uppmanas vara medlemmar i Läkarsällskapets förening för Arbets- och Miljömedicin (ARM) Sektionen för arbets- och miljömedicin (ARM) (arm-arbetsochmiljomedicin.com)