Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Handledning i klinisk verksamhet, grund hösten 2022

Nu kan du anmäla dig till höstens grundutbildning för kliniska handledare. Utbildningen är en del i en tvärprofessionell utbildningssatsning för klinisk personal inom medicin och hälsa och ges i samverkan mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Kursen är en av flera kommande kursmoduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom klinisk handledning.

Thu 26 Jan - Fri 27 Jan 2023
08:00 - 16:00
Add to my calendar

Grundkursen bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och möjlighet att träna på återkoppling, bedömning och reflektion.
Innan första kursdagen ska Du som deltagare ha gått igenom en webbaserad introduktion samt genomfört ett självrättande test, som finns på universitets läroplattform. 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som handleder i verksamhetsförlagd utbildning under såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). Grundutbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare under AT/BT och/eller ST.
Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare. Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län.