Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Hand- och armvibrationer i arbetslivet (Örebro)

Välkommen till en utbildning om hand- och armvibrationer i arbetslivet - hantering av risker med vibrationer inom företagshälsovården.

I Sverige exponeras cirka 400 000 arbetstagare för hand-armvibrationer. Det krävs kunskap om lagar och regler, uppskattning av vibrationer och utvärdering av medicinska aspekter så som medicinska kontroller, behandling och prevention vid arbete med vibrationer. Företagshälsovården har en nyckelroll i Sverige för att arbeta med dessa frågor. Denna kurs tar upp de aspekter som är aktuella för företagshälsovården att ha kännedom om.

Program

08.30-09.00 Kaffe, mingel och registrering
09.00-09.45 Introduktion, FHV:s roll, lagstiftning och gränsvärden
10.00-10.45 Orsaker, symtom, patologi
11.00-12.00 Diagnostik, behandling, ergonomi, förebyggande åtgärder
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.45

13.00-14.45 Uppdelning i två grupper:

  • Tekniskt spår - mätning och uppskattning av vibrationer
  • Medicinskt spår - klinisk undersökning och medicinska kontroller
14.45-15.00 Kaffe
15.00-15.45 Försäkringar och ersättning
  Falldragning

 

Föreläsare

  • Annette Ericsson, miljösjuksköterska
  • Gunilla Käller, ergonom
  • Louise Fornander, yrkeshygieniker
  • Mikael Palmér, ST-läkare

Kostnad

1 500 kr. Kan avbokas fram till den 1 juni 2021, sedan blir anmälan bindande men kan överlåtas till annan deltagare. Kaffe och lunch ingår.

Målgrupp

Företagshälsovård eller motsvarande i Värmlands, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län. I mån av plats även övriga landet.

Sista anmälningsdag

Den 22 aug 2021.

Plats och datum

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro.

Den 8 september 2021. Digitalt deltagande möjlligt.

För dig som deltar digitalt kommer programmet se lite annorlunda ut. Mer information kommer när utbildningsdatumet närmar sig.

Kontakt

Louise Fornander

Yrkeshygieniker

Praktiska frågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör